Trofeo Oro in Euro

Roster

Abi Smith
Alison Jackson
Veronica Ewers
Lauren Stephens
Letizia Borghesi
Sara Poidevin